Wyszukiwarka

Kategorie

Kontakt

tel. 15 841 -2545; 3586

wew.3 - obsługa klienta

wew.4 - dział uszczelnień technicznych

wew.5 - informacja, zamówienia (obsługa sklepu internetowego i allegro)

 

REGULAMIN i RODO

1. Sklep internetowy www.zbi-mar.pl jest własnością firmy

PTHU ZBI-MAR S.C. Zbigniew Pietraszek Magdalena Pawlicka-Pietraszek

23-204 Kraśnik, ul. Graniczna 113-115

NIP 865-18-05-335

Punkt sprzedaży - magazyn: 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 2a
 

2. RODO

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –  dalej RODO) informujemy:

  •  Administratorem danych osobowych jest PTHU ZBI-MAR S.C. ul. Graniczna 113-115 23-204 Kraśnik email zbi-mar@zbi-mar.pl
  • Dane zbierane w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych oraz w celach marketingowych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.2
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy kurierskie.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń  wynikający z przepisów prawa i realizacji celów.

 

3. Firma ZBI-MAR prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych Klientów.
 

4. Klient dokonując rejestracji lub zakupu bez rejestracji w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji wyłącznie zamówienia przez ZBI-MAR
 

5. Zamówienia są przyjmowane przez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu. Płatności należy dokonać wg sposobu wybranego podczas składania zamówienia.
 

6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich z VAT oraz netto. Koszty transportu są w stopce strony. Termin realizacji zamówień standardowo wynosi 2-3 dni w dni robocze. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich. Stany magazynowe są aktualizowane co 2-3 dni jednak ze względu na prowadzenie sprzedaży lokalnej mogą być nieaktualne.

7. Zwroty i reklamację należy zgłaszać pisemnie na adres zbi-mar@zbi-mar.pl. Przesyłki z towarem prosimy sprawdzać w obecności kuriera w szczególności jeśli opakowanie nosi ślady uszkodzenia. Jeżeli towar jest niekompletny lub uszkodzony należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz skontaktować się z nami.
 

8. Fotografie oferowanych towarów w znacznej części są poglądowe i mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

9. Towar sprzedawany przez ZBI-MAR jest fabrycznie nowy, wolny od wad i jest objęty gwarancją producenta.

11. Zgodnie z obowiązującym prawem art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, moze w terminie 14dni odstąpić od niej bez podania przyczyny oraz bez ponosenia kosztów z wyjątekiem określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Zwrotom nie podlegają produkty wykonywane i sprowadzane na specjalne zamówienie klientów.

12. Firma ZBI-MAR zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizowanego zamówienia. W przypadkach uniemożliwiających dokonanie zamówienia nasza firma zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i jeśli została dokonana przedpłata, zostanie ona zwrócona.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Warunkami handlowymi obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271 oraz Dz.U. 2014 poz. 827.